خودروهای مشابه
سمند X7سمند
12,500,000 تومان
سمند X7سمند
17,000,000 تومان
سمند X7سمند
16,300,000 تومان
سمند X7سمند
17,200,000 تومان
خودروهای هم قیمت
پراید 111 LXپراید
15,000,000 تومان
پراید 131 EXپراید
15,000,000 تومان
سمند ELسمند
13,300,000 تومان
سمند LXسمند
15,000,000 تومان