خودروهای مشابه
مزدا 3 مونتاژمزدا
63,000,000 تومان
مزدا 3 مونتاژمزدا
60,800,000 تومان
مزدا 3 مونتاژمزدا
58,000,000 تومان
مزدا 3 مونتاژمزدا
43,000,000 تومان
خودروهای هم قیمت
جک 1800 G5 جک
54,800,000 تومان
هیوندای توسانهیوندای
56,000,000 تومان
لیفان X60لیفان
55,000,000 تومان