خودروهای مشابه
پراید 132پراید
12,700,000 تومان
پراید 132پراید
13,500,000 تومان
پراید 132پراید
15,300,000 تومان
پراید 132پراید
14,000,000 تومان
خودروهای هم قیمت
سمند ELسمند
13,300,000 تومان
پراید صندوق دارپراید
13,500,000 تومان
پراید هاچ بکپراید
12,500,000 تومان